Τι υπηρεσίες προσφέρει η FastReal στον τομέα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών;

Τι υπηρεσίες προσφέρει η FastReal στον τομέα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών;

Τι υπηρεσίες προσφέρει η FastReal στον τομέα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών;

Η FastReal αναλαμβάνει τη διαχείριση της διαδικασίας συμμετοχής σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, από την εγγραφή έως την καταβολή του τιμήματος ακινήτου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  1. Εγγραφή στην πλατφόρμα πλειστηριασμού: Διαχειριζόμαστε την εγγραφή σας και την καταβολή σχετικών τελών.
  2. Ενημέρωση για πλειστηριασμό: Σας πληροφορούμε για σημαντικές λεπτομέρειες όπως τιμή εκκίνησης, ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής.
  3. Υποβολή προσφοράς: Υποβάλλουμε προσφορά εκ μέρους σας.
  4. Υπερθεματισμός: Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες καταβολής του τιμήματος εάν ανακηρυχθείτε υπερθεματιστής.

Επιπρόσθετα, προσφέρουμε νομική και λογιστική υποστήριξη  για συμμόρφωση με τις φορολογικές και νομικές διαδικασίες. Με εμπειρία και εξειδίκευση, εγγυόμαστε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες χωρίς να χρειαστεί να απευθυνθείτε σε πολλαπλούς επαγγελματίες. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία απο την αρχή μέχρι το τέλος!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.