Καταστατικό Εταιρείας

Καταστατικό Εταιρείας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΚΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: FAST REAL ESTATE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: FAST REAL ESTATE Ι.Κ.Ε

ΑΦΜ: 801130906

Δ.Ο.Υ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 149809401000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 23, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Τ.Κ: 17564

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 31/12/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 70.000,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ABSTRALMO CONSULTING LTD

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%