Τι γίνεται αν έχω υποβάλει προσφορά σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Τι γίνεται αν έχω υποβάλει προσφορά σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Τι γίνεται αν έχω υποβάλει προσφορά σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Εάν έχετε υποβάλει προσφορά σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εάν ανακηρυχθείτε υπερθεματιστής, θα πρέπει να καταβάλετε το τίμημα του ακινήτου ή του κινητού περιουσιακού στοιχείου εντός δύο ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού.