Πώς διενεργείται ένας ηλεκτρονικός πλειστηριασμός;

Πώς διενεργείται ένας ηλεκτρονικός πλειστηριασμός;

Πώς διενεργείται ένας ηλεκτρονικός πλειστηριασμός;

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του πλειστηριασμού. Οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες μπορούν να δουν το ακίνητο ή το κινητό περιουσιακό στοιχείο που πρόκειται να πλειστηριασθεί, καθώς και τα στοιχεία του πλειστηριασμού, όπως η τιμή πρώτης προσφοράς, η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού.

Για να υποβάλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του πλειστηριασμού και να εισαγάγετε το ποσό της προσφοράς σας. Η προσφορά σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή πρώτης προσφοράς.

Ο πλειστηριασμός πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

  • Πρώτη φάση: Η πρώτη φάση του πλειστηριασμού ξεκινά με την υποβολή της τιμής πρώτης προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες μπορούν να αυξάνουν την προσφορά τους ανά 10%.
  • Δεύτερη φάση: Εάν δεν υπάρξει προσφορά στην πρώτη φάση, διενεργείται η δεύτερη φάση του πλειστηριασμού. Στην δεύτερη φάση, οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες μπορούν να αυξάνουν την προσφορά τους ανά 5%.

Ο πλειοδότης με την υψηλότερη προσφορά ανακηρύσσεται υπερθεματιστής.